Facebook

Vertaling

Azimut Translations is gespecialiseerd in vertalingen uit het Nederlands en het Engels in het Frans.

Traditionele vertalingen

De vertalingen uit het Nederlands en het Engels in het Frans zijn onze specialiteit, maar we kunnen u ook andere talencombinaties voorstellen in samenwerking met onze professionele partners.

Wij vertalen alle soorten documenten, evenals de inhoud van websites.

Elke onderneming beschikt over een specifieke terminologie. We raden u dan ook aan om een lijst met afkortingen, acroniemen, letterwoorden en hun betekenis te leveren.

Beëdigde vertaling

Een beëdigde vertaling is een vertaling door een vertaler die bij een Belgische rechtbank is beëdigd. Hij zet zijn stempel en handtekening op de vertaling. De bevoegde overheden kunnen een beëdigde vertaling van officiële documenten vragen in het kader van bepaalde administratieve procedures (huwelijk, verhuizing, overlijden, gelijkwaardigheid van het diploma, enz.). Neem inlichtingen bij de dienst die u om het document vraagt.

Meer informatie vindt u op de website van Belgische FOD Justitie.

Gelegaliseerde vertaling

Een gelegaliseerde vertaling is een beëdigde vertaling (zie boven) waarbij de conformiteit van de handtekening van de beëdigde vertaler gecontroleerd is door een Belgische rechtbank. Bevoegde overheden kunnen een gelegaliseerde vertaling vragen in het kader van bepaalde administratieve procedures. Neem inlichtingen bij de dienst die u om het document vraagt.

Meer informatie vindt u op de website van Belgische FOD Justitie.