Facebook

FAQ

Hoeveel kost een vertaling?

Elke vertaalopdracht is verschillend: hoeveelheid tekst, complexiteit van de tekst, talencombinatie, eventueel extra werk (vb. lay-out goed zetten in een vertaald PowerPoint-bestand), enz.
Het is dan ook onmogelijk om een standaardprijs te geven voor een vertaling.

Neem contact met me op als u een offerte wilt of een vraag hebt.
Wees precies in uw aanvraag.

Demande de prix claire_Mox

© Mox

> Terug naar boven

Vertaalt u ook in het [vreemde taal]?

Professionele vertalers vertalen uitsluitend in hun moedertaal, in mijn geval dus het Frans.
Er zijn uiteraard uitzonderingen, zoals beëdigde vertalingen, die aan andere regels onderworpen zijn. Maar de algemene regel is dat ik persoonlijk alleen in het Frans vertaal. De reden is eenvoudig: je kent geen enkele taal zo goed als je moedertaal. Vertalers die beweren dat ze zelf naar diverse talen kunnen vertalen, kunnen onmogelijk kwaliteit leveren.
Dit betekent niet dat ik u niet kan helpen als u een vertaling in een andere taal nodig hebt. Ik beschik over een uitgebreid netwerk van professionele collega’s die ik voor u kan inschakelen.

Neem contact met me op als u een offerte wilt of een vraag hebt.

> Terug naar boven

Hoe snel heb ik mijn vertaling terug?

Ook op deze vraag valt geen pasklaar antwoord te geven. De belangrijkste factor is uiteraard de hoeveelheid tekst, maar veel hangt ook af van de drukte van het moment.
U hebt de vertaling dringend nodig? Dat kan uiteraard. Het kost alleen ietsje meer.

Neem contact met me op als u een offerte wilt of een vraag hebt.

> Terug naar boven

Kan ik ook een beroep op u doen voor beëdigde vertalingen?

Jazeker. Azimut Translations voert ook beëdigde vertalingen uit vanuit het Engels en het Nederlands in het Frans, alsook vanuit het Frans, het Engels en het Spaans in het Nederlands. Ideaal voor het vertalen van geboorteaktes, huwelijksaktes, diploma’s, bewijs van goed gedrag en zeden, echtscheidingsaktes, adoptiedossiers, overlijdensaktes, rijbewijs, attest van nationaliteit, uittreksel uit het strafregister, loonfiches, attest van ongehuwde staat, medische attesten…
Ik ben beëdigd bij de rechtbank van Nijvel.

Neem contact met me op als u een offerte wilt of een vraag hebt.

> Terug naar boven

Wat is het verschil tussen een beëdigde en een gelegaliseerde vertaling?

Een beëdigde vertaling is een vertaling van een vertaler die bij een Belgische rechtbank is beëdigd. Hij zet zijn stempel en handtekening op de vertaling. De bevoegde overheden kunnen een beëdigde vertaling van officiële documenten vragen in het kader van bepaalde administratieve procedures (huwelijk, verhuizing, overlijden, gelijkwaardigheid van het diploma, enz.).

Een gelegaliseerde vertaling is een beëdigde vertaling (zie hierboven) waarbij de conformiteit van de handtekening van de beëdigd vertaler gecontroleerd is door een Belgische rechtbank. Bevoegde overheden kunnen een gelegaliseerde vertaling vragen in het kader van bepaalde administratieve procedures.

Vraag aan de dienst die u om het document vraagt of ze een beëdigde dan wel een gelegaliseerde vertaling nodig hebben.

Neem contact met me op als u een offerte wilt of een vraag hebt.

> Terug naar boven

De vertaling kost meer dan ik verwacht. Kan het niet goedkoper?
Of kan ik de revisie weglaten om een betere prijs te verkrijgen?

Natuurlijk wel, maar niet bij mij. Zoals in elk vak kost kwaliteit geld. U vindt ongetwijfeld goedkopere vertalers dan ik, maar hun kwaliteit is doorgaans navenant.
In dit artikel leest u meer redenen voor de prijs van een vertaling.
Hoe vaak is het al niet gebeurd dat een nieuwe klant bij me kwam omdat een andere, goedkope leverancier belabberd werk had geleverd. Dubbele kosten want de klant moet nu tweemaal betalen voor de vertaling. Goedkoop is nagenoeg altijd duurkoop.

Maak niet dezelfde fout. Neem contact met me op als u een offerte wilt of een vraag hebt.

> Terug naar boven

Waarom hanteert u een minimumprijs per project?

Ongeacht de omvang van het project moeten bepaalde handelingen steeds opnieuw worden uitgevoerd: beantwoorden van mails, (eventueel) projectmanagement, levering, opstellen factuur enz. Dat kost tijd en dus geld. Daarom is een minimumbedrag absoluut vereist.

Neem contact met me op als u een offerte wilt of een vraag hebt.

> Terug naar boven

Gebruikt u Google Translate of andere machinevertaling?

Absoluut niet. Geen enkele machinevertaling, en dus ook Google Translate niet, kan een goede vertaalkwaliteit bieden. Er zijn voor u als klant bovendien heel wat risico’s aan verbonden. In dit artikel leest u alle gevaren over machinevertaling en de vertalers/vertaalbureaus die er gebruik van maken.
Ik geef toe dat Google Translate wel handig kan zijn. U krijgt een artikel in een vreemde taal te zien die u niet beheerst, en via de automatische vertaling weet u meteen waarover dat gaat. Maar durft u onder de machinevertaling de naam van uw bedrijf te zetten? Als u om uw imago en verkoop bezorgd bent, is dat sterk af te raden.
Om al deze redenen en meer doet Azimut Translations helemaal niet mee aan machinevertaling.

Neem contact met me op als u een offerte wilt of een vraag hebt.

> Terug naar boven

Mijn documenten zijn vertrouwelijk. Kan ik u vertrouwen?

Absoluut. In tegenstelling tot grote vertaalbureaus, die vaak zwaaien met een of meerdere ISO-certificaten, komt uw document niet terecht op een server waar elke werknemer aan kan. Bij Azimut Translations ben ik de enige die uw tekst te zien krijgt. Ook voor de inhoud ervan geldt dat ik aan een zelfopgelegde geheimhoudingsplicht ben gebonden.
Mijn tevreden klanten weten dat hun teksten bij mij veilig zijn.

Neem contact met me op als u een offerte wilt of een vraag hebt.

> Terug naar boven

Werk ik niet beter met een groot vertaalbureau met veel ervaring?

Als u een document hebt dat in twintig talen moet worden vertaald met eventueel opmaakwerk en u – begrijpelijk – het liefst één aanspreekpunt hebt, dan uiteraard wel. In dat geval heeft het geen enkele zin om contact op te nemen met een zelfstandig vertaler.
Maar als u maar één of twee talen nodig hebt en kwaliteit voorrang heeft, dan zit u prima bij een professionele zelfstandige vertaler. De voordelen zijn talrijk.
Houd er ook rekening mee dat grote vertaalbureaus doorgaans doorgeefluiken zijn. Ze krijgen de tekst van de klant, spelen die door aan de – vaak (hele) goedkope – vertaler, en sturen de van de vertaler ontvangen tekst meteen door naar de klant. Een gemakkelijk en vooral winstgevend proces, maar met geen enkel oog voor kwaliteit. Kleine vertaalbureaus doen het op dat vlak doorgaans veel beter.

Neem contact met me op als u een offerte wilt of een vraag hebt.

> Terug naar boven

Ik heb alleen een pdf-document. Kunt u dit ook vertalen?

Jazeker, zelfs als het om een ingescande pdf gaat. Er komt uiteraard meer werk bij kijken dan vertalen alleen en het kost dan uiteraard ook ietsje meer, maar ik probeer zo veel mogelijk de originele lay-out aan te houden.
In dit artikel ga ik dieper in op het vertalen van pdf-bestanden.

Neem contact met me op als u een offerte wilt of een vraag hebt.

> Terug naar boven

Welke soorten documenten kunnen worden vertaald?

De meest voorkomende bewerkbare bestanden vormen uiteraard geen probleem. Maar ook voor de minder vaak voorkomende types en niet-bewerkbare bestanden is er vaak een eenvoudige oplossing te vinden. Dat bekijken we geval per geval.

Neem contact met me op als u een offerte wilt of een vraag hebt.

> Terug naar boven

Kan de originele lay-out worden behouden?

Dat is in de meeste gevallen geen enkel probleem. Houd er echter wel altijd rekening mee dat Nederlands, Frans, Duits enz. meestal 20-30% langer zijn dan Engelse tekst. Voorzie dus voldoende ruimte.

Neem contact met me op als u een offerte wilt of een vraag hebt.

> Terug naar boven

Kunt u ook voor me tolken of ondertitelen?

Tolken en ondertitelen zijn geheel aparte disciplines waar aparte vaardigheden voor nodig zijn. Hebt u een tolk of ondertitelaar nodig, dan kan ik u wel naar professionele mensen terzake verwijzen. Alta Verba houdt zich echter alleen met vertaling en revisie bezig.

Neem contact met me op als u een offerte wilt of een vraag hebt.

> Terug naar boven

Hoe gaat een vertaalproject in zijn werk?

Zodra u een vertaling hebt besteld, maar eigenlijk al lang daarvoor, kijk ik naar de aard van de tekst. Op basis daarvan selecteer ik de geschikte vertaler, iemand met grondige kennis van de inhoud van de tekst. Hetzelfde gebeurt voor de revisor.
Ik bespreek alles met vertaler en revisor en zorg ervoor dat ze alle instructies goed hebben gekregen en begrepen. Op die manier wordt de vertaling in de beste kwaliteit en binnen de gewenste termijn geleverd.

Neem contact met me op als u een offerte wilt of een vraag hebt.

> Terug naar boven

Kunt u tijd vrijhouden om een tekst te vertalen die we u later zullen toesturen?

De ervaring leert ons dat teksten, ondanks de goede bedoelingen van de klant, zelden worden toegestuurd op de voorziene dag. Het gevolg is dat we tijd hebben vrijgehouden die dan niet wordt ingevuld. Verloren tijd betekent dan ook verloren inkomsten.
Maar bent u zeker van een tijdstip, dan is tijd vrijhouden absoluut geen probleem. Komt de tekst dan toch niet zoals gepland, dan is het logisch dat hier een vergoeding tegenover staat.

Neem contact met me op als u een offerte wilt of een vraag hebt.

> Terug naar boven

 

Opgesteld in samenwerking met Alta Verba.